image054.jpgimage089.jpgimage040.jpgimage076.jpgimage027.jpg

OFERTA

Działamy w różnych sektorach budownictwa, gdzie wymagana jest wiedza oraz doświadczenie w dziedzinie geologii inżynierskiej i geotechniki.

W szczególności wykonujemy:

 • opinie geotechniczne
 • dokumentacje z badań podłoża gruntowego
 • projekty geotechniczne
 • projekty robót geologicznych
 • dokumentacje geologiczne, geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne
 • ekspertyzy geotechniczne
 • raporty z badań podłoża gruntowo-wodnego
 • obsługę geotechniczną budów
 • sprawdzanie zagęszczenia i nośności podłoża
 • badania warunków wodnych dla przydomowych oczyszczalni ścieków
 • i wiele innych opracowań na życzenie Zamawiającego

Nasze realizacje dotyczą:

 • budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego
 • obiektów budownictwa przemysłowego
 • obiektów elektroenergetycznych
 • obiektów liniowych tj. drogi, koleje, napowietrzne linie elektroenergetyczne, gazociągi, sieci infrastruktury podziemnej (kanalizacje i wodociągi)
 • obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, kładki, przepusty)
 • obiektów hydrotechnicznych
 • obiektów gospodarki odpadami
 • obiektów zabytkowych
 • budowli ziemnych

Jesteśmy gotowi do podejmowania nowych wyzwań w każdej dziedzinie, w której wymagany jest udział geologa, geotechnika.