image044.jpgimage028.jpgimage061.jpgimage074.jpgimage063.jpgimage084.jpgimage030.jpgimage018.jpgimage035.jpgimage088.jpgimage054.jpg

REALIZACJE, REFERENCJE

Dlaczego warto wykonać badania gruntu przed realizacją inwestycji budowlanej?

W większości przypadków projektant obiektu budowlanego zaleca swojemu zleceniodawcy badania geotechniczne przed przystąpieniem do prac projektowych. Wynika to ze znajomości obowiązujących przepisów, które reguluje "Ustawa Prawo budowlane" oraz związane z nim "Rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r." W tym rozporządzeniu znajdują się wymagania dot. zakresu badań geologicznych i geotechnicznych w zależności od kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu. Rozporządzenie określa trzy kategorie geotechniczne obiektów budowlanych oraz trzy stopnie skomplikowania warunków gruntowych i wodnych. W zależności od warunków podłoża budowlanego tzn. od układu warstw, rodzaju zalegających gruntów, ich stanu i genezy oraz charakterze i poziomie zwierciadła wody podziemnej rozróżniamy:

 • proste warunki gruntowe
 • złożone warunki gruntowe
 • skomplikowane warunki gruntowe.

Mając na uwadze stopień skomplikowania warunków gruntowo-wodnych oraz przyjętą kategorię obiektu możemy określić zakres wymaganych badań w terenie szacując liczbę oraz głębokość otworów geotechnicznych, ich rozmieszczenie oraz zakres wymaganych badań "in situ" oraz badań laboratoryjnych. Informacje te również określają jasno jakie będą opracowania wynikowe. I tak dla pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych i wodnych opracowaniem wystarczającym jest Opinia geotechniczna. Już dla drugiej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego oprócz Opinii geotechnicznej wymagane jest opracowanie Dokumentacji badań podłoża gruntowego. Natomiast w przypadku złożonych warunków gruntowych i wodnych dla drugiej kategorii geotechnicznej obiektu wymagany jest dodatkowo Projekt geotechniczny. W skomplikowanych warunkach gruntowych i wodnych dochodzi również projekt robót geologicznych i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a czasem również dokumentacja hydrogeologiczna. W przypadku trzeciej kategorii geotechnicznej wszystkie wymienione opracowania są obligatoryjne.

Każde przeprowadzone studia nad podłożem pod przyszłą inwestycjęe są uzasadnione. Aby nie martwić się nadmiernymi kosztami, związanymi ze zmianą posadowienia czy ratowaniem pękającego lub przechylającego obiektu, zaleca się wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych już na etapie kupna nieruchomości, działki budowlanej. Na tym etapie spokojnie można oszacować koszty budowy i dobrze rozplanować przeznaczony budżet. Natomiast gdy już jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami wymarzonej nieruchomości to na etapie przedprojektowym należy wykonać rozpoznanie podłoża. Rozpoznanie terenu - badania gruntu do głębokości strefy oddziaływania planowanego obiektu, da informację jakimi parametrami cechują się zalegające w podłożu grunty. Wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych nie trwa długo, ale na pewno jest uzasadnione oszczędnością czasu i pieniędzy, przeznaczonych na realizację zaplanowanej inwestycji.

REALIZACJE:

WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH na etapie przedprojektowym dla niżej wymienionych tematów:

 • Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie stadionu EURO 2012 we Wrocławiu
 • Droga ekspresowa S7 Olsztyn (Miłomłyn - Olsztynek)
 • Budowa Autostrady A-2 Stryków - Konotopa, odcinek A
 • Budowa drogi ekspresowej S-19 Kuźnica - Barwinek na odcinku Sokołów Małopolski- Stobierna
 • Przebudowa Dworzec Kolejowy - Stacja Wrocław Główny
 • Przystosowanie drogi krajowej nr 8 Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka do parametrów drogi ekspresowej
 • Opracowanie Koncepcji Programowo-przestrzennej w zakresie poszerzenia ul. Karkonoskiej we Wrocławiu
 • Budowa Drogi Ekspresowej S-19 na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - Międzyrzec Podlaski
 • Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław-Zgorzelec na odcinku Imbramowice-Żarów oraz Żarów-Jaworzyna Śląska
 • Modernizacja linii kolejowej E 30 Kraków - Medyka, modernizacja Bochnia - Biadoliny
 • Projekt Budowlany "Południowa Obwodnica Olsztyna w ciągu drogi krajowej S-16"
 • Budowa Suchego Zbiornika "Boboszów" na rzece Nysie Kłodzkiej
 • Ocena Stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych rz. Odry, Oławy , gm. Oława
 • Obwałowania rz. Widawy (obręb Wrocław)
 • Modernizacja linii kolejowej 274 Wrocław - Jelenia Góra - szlak Jaworzyna Śląska - Świebodzice
 • Modernizacja linii kolejowej 274 Wrocław - Jelenia Góra - szlak Kąty Wrocławskie - Mietków
 • Lipki - Oława Modernizacja obwałowań gm. Oława i Jelcz Laskowice, modernizacja wału W-1 (OM)
 • Badania Laboratoryjne podłoża obiektów hydrotechnicznych oraz inne badania na potrzeby dokumentacji geologicznych i geotechnicznych