image090.jpgimage077.jpgimage060.jpgimage071.jpgimage016.jpg

BADANIA TERENOWE

Prace w terenie wykonujemy głównie za pomocą własnego sprzętu.

Oferując pełen zakres usług możemy dostosować się do zakresu badań w zależności od potrzeb.

Wykonujemy:

 • Wiercenia ręczne, mechaniczno-obrotowe i mechaniczno-udarowe na potrzeby geotechniczne, geologiczne, hydrogeologiczne, środowiskowe, złożowe i inne;
 • Sondowanie dynamiczne gruntów niespoistych sondą lekką (SD-10) oraz sondą krzyżakową (SLVT)
 • Badania sondą CPT
 • Badania modułu odkształcenia podłoża płytą statyczną VSS (śr.300mm)
 • Badania modułu odkształcenia podłoża płytą dynamiczną (śr.300 mm) TERRATEST 3000 wraz z zapisem lokalizacji (GPS)
 • Badania wskaźnika i stopnia zagęszczenia (badania terenowo- laboratoryjne; sondowania dynamiczne, gęstość objętościowa w terenie, badanie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej w aparacie Proctora - badanie laboratoryjne)
 • Badania CBR
 • Badania ugięciomierzem belkowym Benkelmana
 • Wiercenia w betonie, w nawierzchniach mineralno-asfaltowych
 • Pomiary geodezyjne - zlecane zewnętrznie
 • i inne wg potrzeb zamawiającego...